Κάτι τρέχει στο ΤΑΒΑΝΙ

Connect to Your
Audience

Interacting with your audience creating new relationships, nurturing existing ones, and responding to feedback.

Latest Episodes

Meet The Hosts

Support the
Show on Patreon

if you do want to support the show, enjoy an extra warm feeling inside when you listen knowing you’ve help keep this project going.

 Join my club

Μπες στην πιο όμορφη παρέα και κάθε Κυριακή θα με περιμένεις για καφέ με ένα email!
/Αγάπη